Dansk

Konkurrencebetingelser

“Find den forsvundne Patronus og find ud af hevem den tilhører?” er udbudt af Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Der udloddes i alt 3 gevinstpakker pr. land. bestående af et Wizarding World Harry&Ginny Venskabssæt, et Wizarding World Magical Minis Hogwarts Slot og et Wizarding World Fornødenhedsrummet Sæt til en værdi a’ DKK 1209,-. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen løber frem til og med 8. april 2022 og vinderne får direkte besked.

Børn og voksne med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Ansatte i Salling Group, Maki og Spin Master samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt de indsendte løsninger. Deltagerne i konkurrencen skal tage et billede af løsningen og sende en mail med billedet på e-mail til: win.dk@maki.dk – mærket ”Wizarding World” med navn, adresse, email og telefonummer. Vinderne kan forvente at modtage deres gevinst ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.

Løsninger modtaget efter konkurrencens udløb vil ikke komme i betragtning.

Privatlivspolitik for deltagelse i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencen behandler vi de personoplysninger, som du i den forbindelse afgiver (navn, e-mail, adresse, telefonnummer). Oplysningerne behandles med henblik på at kunne sende præmien til dig. Alle data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.

Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan få tilsendt præmien.

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsselskabet, der administrerer konkurrencen.

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom.

Alle data slettes, når konkurrencen er udløbet, og gevinsterne er afsendt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser

Spin Master (Maki A/S, Silkeborg) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Evt. spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes på mail til: sales@maki.dk

Svenska

Tävlingsregler

“Hitta den saknade Patronus och se vem den tillhör” erbjuds av Spin Master ( Maki A/S, Silkeborg).

Totalt 3 prispaket lottas ut per land. Paketen består av ett Wizarding World Harry&Ginny Vänskapsset Wizarding World Magical Minis Hogwarts Castle Wizarding World Förnödenhetsrummet-set till ett värde av 1893:- SEK. Vinsten kan inte bytas mot pengar.

Tävlingen pågår fram till och med 8 april 2022 och vinnaren meddelas direkt.

Barn och vuxna med hemvist i Sverige kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte beroende av köp.

Anställda i Åhlens, Maki och Spin Master samt medlemmar i deras hushåll får inte delta i tävlingen.

Vinnarna i tävlingen utses genom slumpmässig dragning bland de inskickade lösningarna. Deltagarna i tävlingarna ska ta en bild av lösningen och skicka e-post med bilden till win.se@maki.dk med ämnet “Wizarding World” med namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vinnarna kan förvänta sig att få vinsten ungefär 2-3 veckor efter tävlingens slut.

Lösningar mottagna efter avslutad tävling kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar

När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med denna (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vinsten till dig. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med persondatalagen.

Du är inte skyldig att ge oss personuppgifterna, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan få vinsten skickad till dig.

Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postdistributör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) sam det tillverkande företag som administrerar tävlingen.

Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss om att rätta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.

Alla data raderas när tävlingen är över och vinsterna avsända.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Övriga villkor

Spinmaster (Maki A/S, Silkeborg) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Spinmaster (Maki A/S, Silkeborg).

Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

Suomi

Kilpailuehdot

Löydä kadonnut Patronus -kilpailun tarjoaa Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Arvotaan yhteensä 3 palkintopakettia jokaista maata kohden. Paketin sisältö: Wizarding Magical Mini Friend -setti – Harry&Ginny,
Wizarding World Magical Mini Hogwarts
linna ja Wizarding World Tarvehuone -setti, arvo 177,- €. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.

Arvonta on käynnissä jatkuvasti ja päättyy 8. huhtikuuta 2022. Voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Suomessa asuvat lapset ja vanhemmat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailu ei edellytä ostamista.

Osallistuvien myymälöiden henkilökunta, Makin ja Spin Masterin työntekijät, sekä heidän perheenjäsenensä, eivät saa osallistua kilpailuun.

Kilpailun voittajat arvotaan satunnaisesti lähetettyjen ratkaisujen joukosta. Kilpailuun osallistujien on otettava kuva ratkaisusta ja lähetettävä se sähköpostitse kuvan, nimen, osoitteen ja puhelinnumeron kera osoitteeseen win.fi@maki.dk otsikolla ”Wizarding World”. Voittajat voivat odottaa saavansa palkintonsa 2-3 viikkoa arvonnan päättymisen jälkeen.

Arvonnan jälkeen lähetettyjä ratkaisuja ei lasketa mukaan kilpailuun.

Kilpailuihin osallistumisen tietosuojakäytäntö

Kun osallistut kilpailuun, käsittelemme sen yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero ). Tietojen avulla pystymme lähettämään sinulle palkinnon. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain mukaisesti.

Et ole velvollinen lähettämään meille henkilötietojasi, mutta silloin me emme pysty lähettämään sinulle palkintoa.

Henkilötiedot voidaan luovuttaa postijakelijoille (esim. PostNord, GLS, UPS) sekä tuotantoyritykselle, joka hallinnoi kilpailua.

Sinulla on lakisääteisesti aina oikeus pyytää nähdä omat henkilötietosi. Voit myös lisäksi korjata tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja voit aina peruuttaa suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi saatuamme pyyntösi.

Kaikki tiedot poistetaan kilpailun päättymisen ja palkintojen lähettämisen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä tai oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä: Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Puhelin: +45 4447 6603.

Muut ehdot

Spin Master (Maki A/S, Silkeborg) pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa kilpailun, jos olosuhteet vaativat sitä ilman, että osallistujat voivat esittää Spin Masterille (Maki A/S, Silkeborg) mitään vaatimuksia.

Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse: sales@maki.dk