Tävlingsregler

Disney Princess & Frozen QR kod tävling

Tävlingen tillhandahålls av Mattel (Maki A/S).

Totalt lottas det ut 4 vinster bestående av de följande 5 produkterna per land:

1 x Disney Princess Fairytale Hair Rapunzel Doll
1 x Disney Princess Royal Reveal
1 x Disney Frozen Core Elsa Frozen 2
1 x Disney Frozen Core Anna Frozen 2
1 x Disney Frozen Snow Reveal

Vinstens totala värde är SEK 1.619,-. Vinsten kan inte bytas mot kontanter.

Tävlingen avslutas den 23 april 2023, varefter vinnarna meddelas direkt privat. Vinnarna blir inte tillkännagivna offentligt.

Deltagarna ska vara 18+ och vara bosatta i Sverige för att delta i tävlingen. Tävlingen är inte villkorat av köp.

Anställda i de involverade butikerna, Maki A/S och Mattel samt deras hushåll får inte delta i tävlingen.
Tävlingen är inte sponsrad, stöttad, administrerad av eller ansluten till sociala medier.

Deltagarna inbjuds att svara på en enkel fråga via QR koden på wooblern i butiken.Vinnarna av tävlingen dras slumpvis bland QR kod bidragen på

www.maki.dk/disneyprincess-frozen.

Vinnarna förväntas mottaga sina vinster ca. 2-3 veckor efter tävlingens slut.

Lösningar som inkommer efter tävlingens avslutande kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar
När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med anmälan till tävlingen (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att du ska kunna delta i tävlingen och för att vi ska kunna skicka vinsten till dig om du vinner. Vi stödjer behandlingen på avtal enligt artikel 6 (1) b GDPR. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR samt nationell kompletterande lagstiftning (lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning)

Du är inte skyldig att lämna personuppgifterna till oss, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan delta i tävlingen eller få vinsten skickad till dig.

Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postleverantör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsbolaget som administerar tävlingen.
Personuppgifterna behandlas endast inom EU/EES.

Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss att rätta och/eller komplettera dina personuppgifter. Du kan även begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vid en begäran om begränsning kan vi dock fortsätta behandlingen om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.

Alla dina uppgifter raderas när tävlingen är avslutad och vinsterna har skickats till vinnaren.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.
Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Övriga villkor

Mattel (Maki A/S) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Mattel (Maki A/S).

Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk