Konkurransevilkår

Disney Princess & Frozen QR kode konkurransen
Konkurransen tilbys av Mattel (Maki A/S).

Det utloddes totalt 4 premier bestående av følgende 5 produkter per land.

1 x Disney Princess Fairytale Hair Rapunzel Dukke
1 x Disney Princess Royal Reveal
1 x Disney Frozen Core Elsa Frozen 2
1 x Disney Frozen Core Anna Frozen 2
1 x Disney Frozen Snow Reveal

Premien har en samlet verdi av NOK 1.569,-. Premien kan ikke byttes om til kontanter.

Konkurransen avsluttes 23. april 2023, hvoretter vinnerne vil bli varslet direkte. Vinneren blir ikke offentliggjort.

Deltakere må være 18+ og bosatt i Norge for å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Ansatte i de aktuelle butikkene, Maki og Mattel, samt medlemmer av deres husholdninger, kan ikke delta i konkurransen.

Konkurransen er ikke sponset, støttet, administrert av eller assosiert med leverandører av sosiale medier.

Deltakere inviteres til å svare på et enkelt spørsmål via QR-koden på wobbleren i butikken.

Vinnerne av konkurransen blir funnet ved tilfeldig trekning blant QR-kodekonkurransebidragene på www.maki.dk/disneyprincess-frozen.

Vinnerne kan forvente å motta sin premie ca. 2-3 uker etter avsluttet konkurranse.

Løsninger mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

Personvern ved deltakelse i konkurranser

Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles for at du skal kunne delta i konkurransen og for å kunne sende deg din premie hvis du vinner, jf. GDPR artikkel 6 (1) b).

Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.

Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan delta i konkurransen eller få tilsendt premien.

Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.
Personopplysningene vil kun behandles i EU/EØS.

Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.

Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av dine personopplysninger.”

Øvrige betingelser

Mattel (Maki A/S) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Mattel (Maki A/S).

Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk