Konkurrencebetingelser

“Batman Standee selfie konkurrence” er udbudt af Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Der udloddes i alt 2 gevinstpakker pr. land. bestående af en Batman Movie Batmobil, Batman Movie Figur med Feature 30 cm og en Batman Movie RC Turbo Boost Batmobil til en værdi a’ DKK 1479,-. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen løber frem til og med 8. april 2022 og vinderne får direkte besked.

Børn og voksne med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Ansatte i Salling Group, Maki og Spin Master samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt de poste’s med #The BatmanAndMe der er lagt på Instagram. Vinderne kan forvente at modtage deres gevinst ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.

Løsninger modtaget efter konkurrencens udløb vil ikke komme i betragtning.

“Hvor mange Batmobiler kan du finde i den her aktivitetsbog?” er udbudt af Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Der udloddes i alt 2 gevinstpakker pr. land. bestående af en Batman Movie Batmobil, Batman Movie Figur med Feature 30 cm og en Batman Movie RC Turbo Boost Batmobil til en værdi a’ DKK 1479,-. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen løber frem til og med 8. april 2022 og vinderne får direkte besked.

Børn og voksne med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Ansatte i Salling Group, Maki og Spin Master samt deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning blandt de indsendte løsninger. Deltagerne i konkurrencen skal sende en mail med det i hæftet fundne antal Batmobiler på e-mail til: win.dk@maki.dk – mærket ”Batman Movie” med navn, adresse, email og telefonummer. Vinderne kan forvente at modtage deres gevinst ca. 2-3 uger efter konkurrencens afslutning.

Løsninger modtaget efter konkurrencens udløb vil ikke komme i betragtning.

Privatlivspolitik for deltagelse i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencen behandler vi de personoplysninger, som du i den forbindelse afgiver (navn, e-mail, adresse, telefonnummer). Oplysningerne behandles med henblik på at kunne sende præmien til dig. Alle data behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.

Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan få tilsendt præmien.

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produktionsselskabet, der administrerer konkurrencen.

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata. Du kan desuden bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Vi sletter dine persondata efter anmodning herom.

Alle data slettes, når konkurrencen er udløbet, og gevinsterne er afsendt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser

Spin Master (Maki A/S, Silkeborg) forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Evt. spørgsmål vedr. konkurrencen kan rettes på mail til: sales@maki.dk

Tävlingsregler

“Batman Standee selfie konkurrence” erbjuds av Spin Master ( Maki A/S, Silkeborg).

Totalt 2 prispaket lottas ut per land, bestående av en Batman Movie Batmobil, en Batman Movie-figur med Feature 30 cm och en Batman Movie RC Turbo Boost Batmobil till ett värde av 2 324:- SEK. Vinsten kan inte bytas mot pengar.
SEK 2324,-

Tävlingen pågår fram till och med 8 april 2022 och vinnarna meddelas direkt.

Barn och vuxna med hemvist i Sverige kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte beroende av köp.

Anställda i NTT, Maki och Spin Master samt medlemmar i deras hushåll får inte delta i tävlingen.

Vinnarna i tävlingen utses genom slumpmässig dragning bland inläggen med #The BatmanAndMe som har lagts upp på Instagram. kan förvänta sig att få sina vinster ca. 2-3 veckor efter avslutad tävling.

Lösningar mottagna efter avslutad tävling kommer inte att beaktas.

“Hur många Batmobiler kan du hitta i det här aktivitetshäftet?” erbjuds av Spin Master ( Maki A/S, Silkeborg).

Totalt 2 prispaket lottas ut per land, bestående av en Batman Movie Batmobil, en Batman Movie-figur med Feature 30 cm och en Batman Movie RC Turbo Boost Batmobil till ett värde av 2 324:- SEK. Vinsten kan inte bytas mot pengar.
SEK 2324,-

Tävlingen pågår fram till och med 8 april 2022 och vinnarna meddelas direkt.

Barn och vuxna med hemvist i Sverige kan delta i tävlingen. Tävlingen är inte beroende av köp.

Anställda i NTT, Maki och Spin Master samt medlemmar i deras hushåll får inte delta i tävlingen.

Vinnarna i tävlingen utses genom slumpmässig dragning bland de inskickade lösningarna. Deltagarna i tävlingarna måste skicka e-post med antalet Batmobilar som hittats i häftet till win.se@maki.dk med ämnet “Batman Movie” som innehåller namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vinnarna kan förvänta sig att få sina vinster ungefär 2-3 veckor efter tävlingens slut.

Lösningar mottagna efter avslutad tävling kommer inte att beaktas.

Sekretesspolicy för deltagande i tävlingar

När du deltar i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du lämnar i samband med denna (namn, e-postadress, adress, telefonnummer). Uppgifterna behandlas för att kunna skicka vinsten till dig. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med persondatalagen.

Du är inte skyldig att ge oss personuppgifterna, men konsekvensen blir i så fall att du inte kan få vinsten skickad till dig.

Personuppgifter kan lämnas vidare och delas med en postdistributör (t.ex. PostNord, GLS, UPS) sam det tillverkande företag som administrerar tävlingen.

Du kan med vissa undantag, som är beslutade enligt lag, alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan dessutom be oss om att rätta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Vi raderar dina personuppgifter om du begär det.

Alla data raderas när tävlingen är över och vinsterna avsända.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller utnyttjande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Övriga villkor

Spinmaster (Maki A/S, Silkeborg) förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller återkalla tävlingen, om det uppstår omständigheter som kräver detta, utan att deltagarna kan resa någon form av krav mot Spinmaster (Maki A/S, Silkeborg).

Eventuella frågor gällande tävlingen kan riktas via e-post till: sales@maki.dk

Konkurransevilkår

“Batman Standee selfie-konkurransen” tilbys av Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Det loddes ut totalt 2 gevinstpakker pr. land. Pakkene består av en Batman Movie Batmobile, en Batman Movie Figur med Feature 30 cm og en Batman Movie RC Turbo Boost Batmobile til en verdi av NOK 2324,-. Premiene kan ikke byttes inn i kontanter.

Konkurransen løper frem til og med 8. april 2022 og vinnerne får direkte beskjed.

Barn og voksne med bopel i Norge kan delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Ansatte i NTT, Maki og Spin Master samt deres husstander kan ikke delta i konkurransen.

Vinneren av konkurransen trekkes tilfeldig blant innleggene med #BatmanAndMe på Instagram. Vinnerne kan forvente å motta premien sin ca. 2-3 uker etter trekningens slutt.

Løsninger mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

“Hvor mange Batmobiler klarer du å finne i denne aktivitetsboken?” tilbys av Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Det loddes ut totalt 2 gevinstpakker pr. land. Pakkene består av en Batman Movie Batmobile, en Batman Movie Figur med Feature 30 cm og en Batman Movie RC Turbo Boost Batmobile til en verdi av NOK 2324,-. Premiene kan ikke byttes inn i kontanter.

Konkurransen løper frem til og med 8. april 2022 og vinnerne får direkte beskjed.

Barn og voksne med bopel i Norge kan delta i konkurransen. Konkurransen er ikke kjøpsbetinget.

Ansatte i NTT, Maki og Spin Master samt deres husstander kan ikke delta i konkurransen.

Vinneren av konkurransen trekkes tilfeldig blant de innsendte løsningene. For å delta i konkurransen må man sende inn en e-post med det antallet Batmobiler man har funnet i aktivitetsboken til win.no@maki.dk med emnet “Batman Movie” med navn, adresse, e-post og telefonnummer. Vinnerne kan forvente å motta premien sin ca. 2-3 uker etter trekningens slutt.

Løsninger mottatt etter konkurransens utløp vil ikke komme i betraktning.

Personvern ved deltakelse i konkurranser

Når du deltager i konkurransen behandler vi de personopplysningene du oppgir i denne forbindelsen (navn, e-post, adresse, telefonnummer). Opplysningene behandles kun for å kunne sende deg din premie. Alle data behandles fortrolig i overensstemmelse med personvernloven.

Du er ikke forpliktet til å gi oss personopplysningene dine, men konsekvensen av å la være, vil være at du ikke kan få tilsendt premien.

Personopplysningene kan bli videreformidlet til og delt med en postdistributør (f.eks. PostNord, GLS, UPS) samt produksjonsselskapet som administrerer konkurransen.

Du kan med visse lovbestemte unntak alltid be om å få innsyn i personopplysningene dine. Du kan dessuten be oss om å rette opp eller begrense behandlingen av personopplysningene dine, og du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Vi sletter dine personopplysninger etter anmodning om dette.

Alle data slettes når konkurransen er ferdig og premiene er sendt ut.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningene dine eller benyttelse av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Telefon: +45 4447 6603.

Øvrige betingelser

Spin Master (Maki A/S, Silkeborg) forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt endre eller tilbakekalle konkurransen dersom det oppstår omstendigheter som krever dette, uten at deltakerne kan reise noen form for krav mot Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Evt. spørsmål vedr. konkurransen kan rettes på e-post til: sales@maki.dk

Kilpailuehdot

BatmanStandee selfie-kilpailun tarjoaa Spin Master (Maki A/S, Silkeborg).

Arvotaan yhteensä 2 palkintopakettia jokaista maata kohden. Paketin sisältö: Batman-elokuvan toimintoajoneuvo Batmobile,
Batman toimintofiguuri 30 cm ja
Batman-elokuva Turbo boost Batmobile RC, arvo 218 €. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.

Arvonta on käynnissä jatkuvasti ja päättyy 8. huhtikuuta 2022. Voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Suomessa asuvat lapset ja vanhemmat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailu ei edellytä ostamista.

Osallistuvien myymälöiden henkilökunta, Makin ja Spin Masterin työntekijät, sekä heidän perheenjäsenensä, eivät saa osallistua kilpailuun.

Kilpailun voittajat arvotaan satunnaisesti Instagramissa julkaistujen #The BatmanAndMe -postausten kesken. Voittajat voivat odottaa saavansa palkinnon noin. 2-3 viikkoa arvonnan päättymisen jälkeen.

Jälkeen lähetettyjä koodeja, ei lasketa mukaan kilpailuun.

Kuinka monta Batmobilea löydät tästä toimintakirjasesta? Spin Master tarjoaa (Maki A/S, Silkeborg).

Arvotaan yhteensä 2 palkintopakettia jokaista maata kohden. Paketin sisältö: Batman-elokuvan toimintoajoneuvo Batmobile,
Batman toimintofiguuri 30 cm ja
Batman-elokuva Turbo boost Batmobile RC, arvo 218 €. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi.

Arvonta on käynnissä jatkuvasti ja päättyy 8. huhtikuuta 2022. Voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä

Suomessa asuvat lapset ja vanhemmat saavat osallistua kilpailuun. Kilpailu ei edellytä ostamista.

Osallistuvien myymälöiden henkilökunta, Makin ja Spin Masterin työntekijät, sekä heidän perheenjäsenensä, eivät saa osallistua kilpailuun.

Arvonnan voittajat löydetään satunnaisarvonnalla toimitettujen ratkaisujen joukosta. Kilpailun osallistujien tulee lähettää sähköpostia, johon on merkitty löydettyjen Batmobilien määrä, osoitteeseen win.fi@maki.dk aiheesta ”Batman Movie”, mukaan lukien nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voittajat voivat odottaa saavansa palkinnon noin 2-3 viikkoa arvonnan päättymisen jälkeen.

Jälkeen lähetettyjä koodeja, ei lasketa mukaan kilpailuun.

Kilpailuihin osallistumisen tietosuojakäytäntö

Kun osallistut kilpailuun, käsittelemme sen yhteydessä antamiasi henkilötietoja (nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero ). Tietojen avulla pystymme lähettämään sinulle palkinnon. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain mukaisesti.

Et ole velvollinen lähettämään meille henkilötietojasi, mutta silloin me emme pysty lähettämään sinulle palkintoa.

Henkilötiedot voidaan luovuttaa postijakelijoille (esim. PostNord, GLS, UPS) sekä tuotantoyritykselle, joka hallinnoi kilpailua.

Sinulla on lakisääteisesti aina oikeus pyytää nähdä omat henkilötietosi. Voit myös lisäksi korjata tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja voit aina peruuttaa suostumuksesi. Poistamme henkilötietosi saatuamme pyyntösi.

Kaikki tiedot poistetaan kilpailun päättymisen ja palkintojen lähettämisen jälkeen.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä tai oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä: Maki A/S, Haarupvej 22D, 8600 Silkeborg – Puhelin: +45 4447 6603.

Muut ehdot

Spin Master (Maki A/S, Silkeborg) pidättää itselleen oikeuden milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa kilpailun, jos olosuhteet vaativat sitä ilman, että osallistujat voivat esittää Spin Masterille (Maki A/S, Silkeborg) mitään vaatimuksia.

Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset voidaan lähettää sähköpostitse: sales@maki.dk